Styrelsen

Tegneby Framtid

Ordförande 


Börje Pettersson

Adress                Mobil

Lalleröd 805              0707593291

474 96 Nösund


Sekreterare


Maria Kerttu

Adress                Mobil

Smedby 353          073 541 30 94

474 93 Ellös 


Kassör       

Rebecca Rydberg


Adress                 Mobil


Torsby 433          073 7252726

473 97 Henån
Styrelsemedlemmar

David Bäckerbo

Adress                Mobil

Hoga 647                  0708498390

474 93  Ellös

 

Stellan Tendahl

Adress                Mobil

Tegneby 511 A         0705187330

473 97 HenånJonatan Larsson


Adress                  Mobil


Lalleröd 428         0706827808

474 96 Nösund


Johan Martinsson


Adress                  Mobil

 

Björneröd   732    0703062135

474 93 Ellös


Susanne Berg

Adress                Mobil

Mällby 533           070-208 45 34

473 97 Henån


 

Suppleanter


Dag Relfsson

Adress                Mobil

Holm 340                  0706788201

473 97 Henån 


Madeleine Holmström

Adress                Mobil

Lyr-Brevik 320          07057607 85

474 96 Nösund


Revisorer

 

Thomas Hjern

Rosemarie Relfsson