Hem

Tegneby FramtidÅrsmöte 2020 inställt

med anledning av COVID19-pandemin  

styrelsen från årsmötet 2019 sitter kvar till

årsmötet 2021Bli medlem nu!

 
 
 
 
 

Agera lokalt idag

Gå med i vår grupp Tegneby Framtid på:

Tegneby Framtid på Facebook


Frågor vi arbetar med i Föreningen


VA-FRÅGAN i Tegneby: Frågan högaktuell då flera fastigeter runt Tegneby kyrka har brist eller dåligt kvalitet på vattnet.   se flik Gemensamt Vatten o Avloppsförening 

 

SKOLAN

Föreningen  har tillsammans med Tvets Fastighetsbolag  lyckats köpa  lokalerna för utveckla

verksamheten i Tvets förskola   . se flik skolan


Trafik

Att titta på möjligheten att få till cykelvägar i Tegneby för att ge en säkrare miljö för cyklister och gående

kontakta Rebecca Rydberg mobil 073 7252726


Att Titta på möjliheten till rondell och gångtunnel vid Tegneby korsvväg   


 

TEGNEBY Framtid

Dags att betala medlemsavgiften 100 kr per/ familj

BG 5158-4993.

OBS ange avsändare med adress och mailadress