Gemensam Vatten och avloppsförening

Tegneby Framtid

Agera lokalt idag

Föreningen som värnar om bygdens framtid


Kanske finns ideer och tankar om hur man skulle kunna göra, kanske finns enskild drivkraft om behöver fler eldsjälar för genomförande.

Ingen ide är för liten eller för stor för föreningen.

Kontakta gärna någon i styrelsen! ( se flik Styrelsen)På gång

VA-FRÅGAN

Fastigheterna runt Tegneby Kyrka har dåligt vatten från sina brunnar, kommunen har stoppat avvändning av dricksvatten för kyrkan och Preem Tegneby . Privata ägare uppmanas kolla sitt vatten. Föreningen tillsammans med Kyrkan  jobbar ,med  att få till en vattenledning från Tvet skola till Tegneby Korsväg

möjlighet att få koppla in sig på ledningen finns

Arbetet med att fortsättningsvis få till en VA förening fortgår . 

Kontakta Stellan Tendahl

mobil 0705187330Bli medlem!

Betala in 100 kr /familj

BG 5158-4993

OBS ange avsändare med adress och   

mailadress

 

.Skicka e-post till: 

info@tegnebyframtid.se

Ingen fråga är för stor eller liten !Gör din röst hörd, kom med ideer och var med i utvecklingen av vår gemensamma framtid!