Skolan


Tegneby Framtid

Foto Erika Olofsson

Agera lokalt idag

Föreningen som värnar om bygdens framtid.


På gång

Föreningen har tillsammans med

Tvet Fastighetsbolag AB lyckats köpa loss lokalerna för att kunna utveckla förskoleverksamheten på ett possitivt sätt,

Renovening av första  förskoleavdelningen har startat och första flytten till tillfälliga lokaler gjord; se bildspel till vänster   

 

Kom  gärna med förslag på  verksamheter som skulle kunna passa in i övriga lokaler i Tvet skola

Kontakta Börje Pettersson

mobil 0707593291


Bli medlem!

Betala in 100 kr /familj

BG 5158-4993

OBS ange avsändare med adress och   

mailadress

 

.Skicka e-post till: 

info@tegnebyframtid.se

Ingen fråga är för stor eller liten !Gör din röst hörd, kom med ideer och var med i utvecklingen av vår gemensamma framtid!