Hem

Tegneby Framtid

 

Välkomna på Årsmöte

samt informationsmöte

den 27 mars kl 18:30

Tvet Skola

 

Du kommer väl !!!!

 

Bli medlem nu!

 
 
 
 

Agera lokalt idag

Gå med i vår grupp Tegneby Framtid på:

Tegneby Framtid på Facebook

 

Frågor vi arbetar med i Föreningen

 

VA-FRÅGAN i Tegneby: Frågan högaktuell då flera fastigeter runt Tegneby kyrka har brist eller dåligt kvalitet på vattnet. se flik Gemensamt Vatten o Avloppsförening

SKOLAN

Föreningen har tillsammans med Tvets Fastighetsbolag lyckats köpa lokalerna för utveckla

verksamheten i Tvets förskola . se flik skolan

 

Trafik

Att titta på möjligheten att få till cykelvägar i Tegneby för att ge en säkrare miljö för cyklister och gående

kontakta Rebecca Rydberg mobil 073 7252726

 

Att Titta på möjliheten till rondell och gångtunnel vid Tegneby korsvväg

 

TEGNEBY Framtid

Dags att betala medlemsavgiften 100 kr per/ familj

BG 5158-4993.

OBS ange avsändare med adress och mailadress